Șoșeau Brăilei, Nr. 6. Buzău

Energie. Oricand. Oriunde

Concurs plan de afaceri

Metodologie, Anexe

ANUNT LANSARE CONCURS PLANURI DE AFACERI

Proiect “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”

În calitate de Beneficiar, PUBLIC CREATION SRL , împreună cu partenerii ASOCIAȚIA EUROACADEMIA, EXELO TRAINING & DEVELOPMENT SRL și FUNDAȚIA EMMA, derulează proiectul “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est”, cod MySMIS 127474. Proiectul are o valoarea totală de 13.870.417,24 lei, din care asistența financiară nerambursabilă a Uniunii Europene este de 11.719.736,16 lei.

Începând cu data de 04.07.2020 se deschide sesiunea de depunere a dosarelor pentru concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului. Depunerea planurilor de afaceri se va derula până la data de 03.09.2020.

Planurile de afaceri depuse vor respecta formatul standard publicat cu privire la metodologia de selecție a planurilor de afaceri.

În cadrul procesului de selectie pot participa și persoane care nu au participat la cursurile de formare antreprenorială organizate în cadrul proiectului, dar care se încadrează în categoriile de grup țintă eligibile și care dețin un certificat de absolvire a unui program de formare antreprenorială specifică sectorului economiei sociale (Antreprenor în economia socială Cod COR 112032 sau Manager de întreprindere socială Cod COR 112036). Selecția planurilor de afaceri depuse de aceste persoane se va realiza în limita a 10% din toate planurile de afaceri selectate pentru finanțare.
În urma concursului de idei de afaceri, se vor finanța, cu ajutorul schemei de minimis, 22 de planuri de afacere inovative în sectorul social. Cele 22 de afaceri subvenționate vor crea minim 106 locuri de muncă noi, care vor fi menținute timp de 18 luni pe durata de acordare a subvenției și cel putin 6 luni după finalizarea proiectului.

Finanțările acordate în cadrul Concursului reprezintă ajutoare de minimis alocate în cadrul Schemei de ajutor de minimis Sprijin pentru infiintarea de intreprinderi sociale aprobată prin Ordinul MFE nr. 772/03.08.2018.

Calendarul concursului este următorul:


Nr. Crt. Descrierea etapei de desfășrare a concursului Perioada /Termen

 1. Depunerea planurilor de afaceri 04.07.2020 – 03.09.2020
 2. Verificarea conformității administrative și a eligibilității (etapa 1 de evaluare) 04.07.2020 – 03.09.2020
 3. Publicarea listei dosarelor admise în etapa 1:04.09.2020
 4. Depunerea contestațiilor 05.09.2020 – 07.09.2020
 5. Soluționarea contestațiilor pentru etapa 1 de evaluare și publicarea listei finale a dosarelor admise în etapa 1 de evaluare 08.09.2020 – 09.09.2020
 6. Evaluarea tehnico-financiară a planurilor de afaceri (etapa 2 de evaluare) 10.09.2019 – 22.09.2020
 7. Publicarea rezultatelor procesului de evaluare tehnico-financiară a planurilor de afaceri (etapa 2) 23.09.2020
 8. Depunerea contestațiilor 24.09.2020 – 26.09.2020
 9. Soluționarea contestațiilor pentru etapa 2 de evaluare si publicarea rezultatelor 27.09.2020 - 28.09.2020
 10. Prezentarea planurilor de afaceri in fata comisiei de evaluare (etapa 3) 29.09.2020-02.10.2020
 11. Publicarea rezultatelor finale 03.10.2020

In vederea înscrierii la concurs, candidații vor completa şi transmite planul de afacere şi documentele suport conform metodologiei de evaluare si selectie a planurilor de afaceri.
Toţi cei interesaţi sunt rugaţi să citească cu atenţie metodologia de organizare a concursului.

Participanții interesați vor putea depune un singur plan de afaceri în cadrul acestui concurs. In cazul in care se va consta ca un participant a depus mai mult de un plan de afaceri acesta va fi descalificat, indiferent de administratorul avut in vedere, de oricare din cei trei parteneri.
Propunerile de planuri de afaceri vor putea fi transmite si in format fizic, la sediul proiectului/partenerilor (depunere personala, sau prin posta/curierat cu confirmare de primire), în funcție de județul în care noua întreprindere va avea sediul social.
Formularele de participare la concurs, precum și grilele de evaluare sunt disponibile pe paginile de internet ale proiectului https://publicsolar.ro/index.php/proiect-pocu-127474 și pe portalul de afaceri https://www.antreprenor-social.ro/.

Detalii suplimentare privind desfășurarea concursului de planuri de afaceri organizat în cadrul proiectului “Intreprinderi sociale de succes în regiunea Sud-Est” pot fi obținute accesând site-urile: www.publicsolar.ro și www.antreprenor-social.ro .

Metodologia de organizare a concursului si modelele anexelor pot fi descărcate de aici:.

Erată privind modificarea secțiunii Concurs plan de afaceri.
Vă informăm că la data de 03.10.2020 am modificat Metodologia de evaluare si selectie a planurilor de afaceri din cadrul proiectului „ÎNTREPRINDERI SOCIALE DE SUCCES IN REGIUNEA SUD-EST”

Pentru informații detaliate despre celelate programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro”.